صمدی، علی حسین در دارایان (0)

دکتر علی حسین صمدی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شيراز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شيراز

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات:

کارشناسی: علوم اقتصادی از دانشگاه مازندران، 1371

کارشناسی ارشد: برنامه ریزی سیستم های اقتصادی از دانشگاه شیراز، 1374

دکتری:علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان، 1387