امیری، میثم در دارایان

امیری، میثم در دارایان (1)

 دکتر میثم امیری

عضو هیات علمی دانشکده حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک( تشابه اسمی دارد)

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1360

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران

 

پنج شنبه, 12 ارديبهشت 1392 ساعت 19:26

مقاله اقتصاددانان رفتاري و نظريه هاي آنها