علیزاده، محمد در دارایان

علیزاده، محمد در دارایان (0)

دکتر محمد علیزاده

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه لرستان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه لرستان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1352 در چمسنگر خرم آباد

تحصیلات: 

        کارشناسی: ریاضی از دانشگاه لرستان، 1376

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه مازندران، 1381

        دکتری: اقتصاد بخش عمومی از دانشگاه مازندران، 1389