بیدرام، رسول در دارایان

بیدرام، رسول در دارایان (1)

دکتر رسول بیدرام

عضو هیئت علمی دانشکده پژوهش های عالی هنر و کارآفرینی دانشگاه هنر اصفهان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه هنر اصفهان

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: علوم اقتصادي از دانشگاه اصفهان، 1374

         کارشناسی ارشد: برنامه ريزي اقتصادي از دانشگاه تهران، 1378

         دکتری: علوم اقتصادي از دانشگاه اصفهان، 1386

 

یکشنبه, 24 ارديبهشت 1396 ساعت 17:20

حمایت ۱۶۳ اقتصاددان از حسن روحانی