آزادی نژاد، علی در دارایان

آزادی نژاد، علی در دارایان (0)

دکتر علی آزادی نژاد

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه آیت الله حائری میبد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آیت الله حائری میبد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه فردوسی مشهد، 1385

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی، 1387

        دکتری: اقتصاد مالی از دانشگاه تربیت مدرس، 1391