عبدالرحیمیان، محمدحسین در دارایان

عبدالرحیمیان، محمدحسین در دارایان (0)

محمدحسین عبدالرحیمیان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه آیت الله حائری میبد

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آیت الله حائری میبد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد: مدیریت مالی از دانشگاه امام صادق (ع)

        دکتری: