تقی لو برزلقی، منیژه در دارایان

تقی لو برزلقی، منیژه در دارایان (1)

منیژه تقی لو برزلقی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تبریز

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

 کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: بانکداری از موسسه علوم بانکی ایران، تهران، 1354

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه ایالتی آیوا، آمریکا، 1358

        دکتری: