غفاری، فرهاد در دارایان (3)

دکتر فرهاد غفاری

عضو هیئت علمی دانشگاه آژاد اسلامی - واحد علوم تحقیقات تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

 کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی:

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: 

 

سه شنبه, 18 آذر 1393 ساعت 09:36

غفاری: بازار چاپ مقالات