عباسی، ابراهیم در دارایان (0)

دکتر ابراهیم عباسی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی 

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: بیمه های بازرگانی از مدرسه عالی بیمه

        کارشناسی ارشد: اقتصاد روستایی از Toulouse

        دکتری: اقتصاد روستایی از Toulouse