گرایی نژاد، غلامرضا در دارایان (0)

دکتر غلامرضا گرایی نژاد

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: انفرماتیک و کامپیوتر از دانشگاه علامه طباطبایی، 1361

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاهآزاد تهران مرکزی، 1374

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه آزاد اسلامی، 1383