خطیب سمنانی، محمدعلی در دارایان (0)

دکتر محمدعلی خطیب سمنانی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: فیزیک از دانشگاه تهران، 1344

        کارشناسی ارشد: علوم سیاسی از برلین، 1354

        دکتری: علوم اقتصادی از برلین، 1360