میرزایی، حسین در دارایان (0)

دکتر حسین میرزایی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی 

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی، 1376

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه اصفهان، 1379

        دکتری: پول و بانکداری از واحد علوم تحقیقات، 1385