امام وردی، قدرت الله در دارایان (5)

دکتر قدرت الله امام وردی

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد نظری از دانشگاه علامه طباطبایی، 1374

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبایی، 1377

        دکتری: اقتصاد از واحد علوم تحقیقات، 1387