دشتبان، منیژه در دارایان (0)

دکتر منیژه دشتبان

عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی - واحد تهران مرکزی 

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه آزاد اسلامی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

 مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد:

تحصیلات: 

        کارشناسی: علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبائی، 1369

        کارشناسی ارشد: علوم اقتصادی از دانشگاه علامه طباطبائی، 1373

        دکتری: اقتصاد بین المللی از واحد علوم تحقیقات، 1390