چهارشنبه, 03 آذر 1400 13:00

انتشار اطلس رفاه ایرانیان + pdf

انتشار اطلس رفاه ایرانیان

 

مرکز توانمندسازی حکومت و جامعه جهاد دانشگاهی با همکاری معاونت رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار، و رفاه اجتماعی اطلس رفاه ایرانیان را به‌تفکیک استان، و براساس پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان منتشر کرده است. این اطلس که براساس اطلاعات ثبتی خانوارها تهیه شده، علاوه بر اطلاعات کلی دربارۀ هر استان، حاوی بخش‌های زیر است:

- اطلاعات جمعیتی-اجتماعی (جنسیت سرپرست خانوار، میانگین بُعد خانوار، میانگین سن اعضای خانوار، میانگین سن سرپرست خانوار، خانوارهای دارای عضو سالمند)

- اطلاعات اقتصادی خانوارها (دهک، حساب‌های بانکی، مالکیت خودرو، حجم خرید با کارت بانکی، سفرهای خارجی)

- بیمه‌های اجتماعی و اشتغال خانوارها (فاقد بیمه، فاقد بیمه و مستمری، داری عضو شاغل دولتی، دارای بیمۀ روستاییان و عشایر، دارای عضو بازنشسته)

- حمایت اجتماعی (پوشش نهادهای حمایتی، یارانه)

- سلامت (دارای بیمۀ سلامت، خانوارهای دارای بیمار خاص، خانوارهای دارای معلول)

 

دسترسی به فایل‌های اطلس رفاه ایرانیان به تفکیک استان 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: