چهارشنبه, 18 اسفند 1400 20:38

گزارش رشد اقتصادی ٩ ماهه سال ١٤٠٠

در نه ماهه سال ١٤٠٠ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد منفی ٣,٩، گروه صنایع و معادن ٧.١ درصد (شامل : استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي ١٣.٤، ساير معادن ٢.٥-، صنعت ٣.٤، انرژي ٥.١ و ساختمان ٦.٣ درصد) و گروه خدمات ٥.١ درصد نسبت به نه ماهه سال ١٣٩٩، رشد داشته است.
 
 

بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي(GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه سال ١٤٠٠ به رقم ٥٤٩٧ هزار ميليارد ريال با نفت و ٤٧٢٠ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٢٣١ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ٤٥٤٦ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٥,١ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٣.٨ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در نه ماهه سال ١٤٠٠ دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در نه ماهه سال ١٤٠٠ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي رشد منفی ٣,٩، گروه صنایع و معادن ٧.١ درصد (شامل : استخراج نفت خام و گاز‌طبيعي ١٣.٤، ساير معادن ٢.٥-، صنعت ٣.٤، انرژي ٥.١ و ساختمان ٦.٣ درصد) و گروه خدمات ٥.١ درصد نسبت به نه ماهه سال ١٣٩٩، رشد داشته است.

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ١٨ بخش اصلي متشكل از ٤٢ رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت­هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت­های مالی و بیمه،مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی،اداره امورعمومي وخدمات شهري، آموزش، فعالیت­هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.

برای مشاهده اطلاعات تفصیلی به فایل پیوست مراجعه کنید.

لازم به ذكر است اطلاعات تفصيلي در زمينه حساب‌هاي ملي نه ماهه سال ١٤٠٠، از طريق درگاه ملي آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماري/ حساب‌هاي ملي/ جداول آماري/ زير گروه حساب‌هاي ملي فصلي، بزودی در دسترس خواهد بود.

 

 گزارش کامل مرکز آمار ایران:

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: