پنج شنبه, 26 خرداد 1401 09:17

گزارش مرکز آمار از نرخ رشد اقتصادی ١٤٠٠

بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠ ، به رقم ٧٥٦٩ هزار ميليارد ريال با نفت و ٦٥١١ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است،

بر اساس آخرين نتايج حساب‌هاي ملي فصلي مركز آمار ايران، محصول ناخالص داخلي (GDP) به قيمت ثابت سال ١٣٩٠ در سال ١٤٠٠ به رقم  ٧٥٦٩ هزار ميليارد ريال با نفت و ٦٥١١ هزار ميليارد ريال بدون احتساب نفت رسيده است، در حاليكه رقم مذكور در سال گذشته با نفت ٧٢٥٤ هزار ميليارد ريال و بدون نفت ٦٢٨٩ هزار ميليارد ريال بوده كه نشان از رشد ٤,٣ درصدي محصول ناخالص داخلي با نفت و ٣.٥ درصدي محصول ناخالص داخلي بدون نفت در سال ١٤٠٠ دارد.

نتايج مذكور حاكي از آن است كه در سال ١٤٠٠ رشته فعاليت‌هاي گروه كشاورزي ٣,٧-، گروه صنایع و معادن ٦ و گروه خدمات ٤.٥ درصد نسبت به دوره مشابه سال قبل، رشد داشته است.

 

 

محاسبات فصلي در مركز آمار ايران در قالب ١٨ بخش اصلي متشكل از ٤٢ رشته فعاليت بر مبنای طبقه بندی ISIC.Rev٤ انجام مي‌شود كه بر اين اساس گروه كشاورزي شامل زير بخش‌هاي زراعت و باغداري، دامداري، جنگل‌داري و ماهيگيري، گروه صنايع و معادن شامل زير بخش‌هاي استخراج نفت خام و گاز طبيعي، استخراج ساير معادن، صنعت، تأمين آب، برق و گاز طبيعي و ساختمان مي‌باشد و گروه خدمات شامل زير بخش‌هاي عمده وخرده فروشي، فعاليت­هاي خدماتي مربوط به تأمين جا و غذا، حمل ونقل، انبارداري، پست، اطلاعات و ارتباطات، فعالیت‌­های مالی و بیمه،مستغلات، كرايه وخدمات كسب وكار ودامپزشکی، اداره امورعمومي و خدمات شهري، آموزش، فعالیت‌­هاي مربوط به سلامت انسان و مددکاری اجتماعی و سايرخدمات عمومي، اجتماعي، شخصي وخانگي است.

لازم به ذكر است اطلاعات تفصيلي در زمينه حساب‌هاي ملي سال ١٤٠٠، از طريق درگاه ملي آمار در قسمت داده‌ها و اطلاعات آماري/ حساب‌هاي ملي/ جداول آماري/ زير گروه حساب‌هاي ملي فصلي، قابل دسترسي مي‌باشد.

برای دریافت اطلاعات تکمیلی به فایل پیوست مراجعه نمایید.

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: