شنبه, 08 دی 1397 ساعت 23:30

گزارش «چشم انداز بازار جهانی نفت در سال 2019» + PDF

 

نوسانات متعدد بازار نفت در سال‌های اخیر به حدی بوده که پیش‌بینی‌های سازمان‌ها و نهادهای مختلف را با نااطمینانی همراه ساخته‌ است.

 

طی سال‌های 2014 تا سال 2016 قیمت جهانی نفت روند کاهشی و در سال 2017 روند آرام رو به افزایش به خود گرفت. اهمیت بررسی چشم‌انداز بازار نفت برای کشورهای وابسته به درآمدهای نفتی تا حد بسیاری در برنامه‌ریزی‌های مالی و اقتصادی مطرح است و عمده‌ این کشورها، بودجه‌ریزی کلان سال‌های آتی خود را با پیش‌بینی و برآورد عرضه و تقاضا و قیمت جهانی نفت هماهنگ می‌کنند. بررسی عوامل اثرگذار بر بازار نفت نظیر رشد اقتصاد جهانی و میزان عرضه و تقاضا نشان می‌دهد که در سال 2019 با در نظر گرفتن نااطمینانی‌ها در سطح تولید و مصرف جهانی نفت، قیمت نفت برنت کم‌تر از سال 2018 باشد.

 

این گزارش درخصوص چشم‌انداز بازار جهانی نفت در سال 2019، تصریح می‌کند که با وجود این، بازار جهانی نفت همواره در حال تغییر است و عوامل ژئوپلیتیکی و عواملی نظیر مطرح شدن توافق اوپک و غیر‌اوپک به کاهش تولید و رویکرد واردکنندگان نفت ایران پس از تحریم ماه نوامبر و از سوی دیگر، نوسانات رشد اقتصاد جهانی به‌ ویژه در هند و چین، می‌توانند بر شدت این نااطمینانی‌ها بیفزاید.

مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی

فایل ← PDF

 

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: