مومنی، فرشاد در دارایان

مومنی، فرشاد در دارایان

دکتر فرشاد مومنی

مطالب فرشاد مومنی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبایی تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبقideas.repec.org

سال و محل تولد: 1334

تحصیلات:

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه شهید بهشتی تهران

        کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران

        دکتری: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی تهران

 

مطالب فرشاد مومنی در دارایان را اینجا بخوانید