×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
جمعه, 11 فروردين 1396 18:10

بررسي تاثير سياست پولي و توسعه مالي بر تراز تجاري کشور ايران

نویسندگان:  آل عمران رويا , آل عمران سيدعلي

عنوان نشریه:   اقتصاد مالي (اقتصاد مالي و توسعه) :   بهار 1396 , دوره  11 , شماره  38 ; از صفحه 81 تا صفحه 96 .

چکیده:

هدف پژوهش حاضر، بررسي تاثير سياست پولي و توسعه ي مالي بر تراز تجاري کشور ايران در فاصله ي زماني فصل اول سال 1357 تا فصل چهارم سال 1394 با استفاده از روش جوهانسن- جوسيليوس است. نتايج حاصل از پژوهش دلالت بر اين دارد که اثرگذاري ضرايب متغير ها بر اساس مباني نظري مورد انتظار بوده و از نظر آماري نيز معني دار هستند، به طوري که سياست پولي انبساطي و توسعه ي مالي تاثير منفي و معني دار بر تراز تجاري کشور دارند. هم چنين ضريب جمله ي تصحيح خطا، حاکي از آن است که در هر دوره (هر فصل)  0.31از عدم تعادل کوتاه مدت براي رسيدن به تعادل بلند مدت تعديل مي شود.

« متن کامل »  

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: