چهارشنبه, 10 مرداد 1397 ساعت 03:53

کتاب «بررسی عملکرد اقتصادی انتشار اوراق مشارکت در ایران» + PDF

«بررسی عملکرد اقتصادی انتشار اوراق مشارکت در ایران»

مسئول اجرای طرح تحقیقی: مهری رحیمی فر

ناشر: معاونت امور اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی

تاریخ انتشار: 1382

در 184 صفحه و قیمت 1500 تومان

فایل← PDF

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: