قره باغیان، مرتضی در دارایان (9)

دکتر مرتضی قره باغیان

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تربیت مدرس - ندارد

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق خانه کتاب

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

 

سال تولد: 1333

محل تولد: تهران

وفات: 21 شهریور 1381

تحصیلات: 

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: