یکشنبه, 02 دی 1397 ساعت 21:25

علی سرزعیم: بازار مراقبت های خانگی

علی سرزعیم

اخیرا نماینده ایران در سازمان بین المللی کار این یادداشت و لینک را برایم ارسال کرده که گفتم شاید برای شما هم جالب توجه باشد:

دنیای کار به سرعت در حال تغییر است. پیشرفت های فناوری، تحولات جمعیتی و تغییرات اقلیمی منشا مهمی برای این دگرگونی ها به شمار می روند. در این راستا، سالمندی جوامع نیازمندی های جدیدی را نسبت به مشاغل مربوطه پدید می آورد و این نیازهای جدید به تدریج نمود افزون تری می یابند. پاسخگویی به این نیازهای در حال ظهور، دور اندیشی و سیاست گذاری درخور را می طلبد. در سطح جهانی، به این رسته ها و مشاغل جدید (یا در حال تکامل) به عنوان فرصت نیز نگریسته می شود.

در این خصوص، واژه ی مشاغل مراقبت و تیمارداری در حال تکامل است و اخیرا به آن توجه خاصی معطوف شده است. گفته می شود اگر به این مقوله به اندازه کافی پرداخته نشود، کاستی های کنونی در عرضه خدمات مراقبت و تیمارداری و کیفیت آن، یک بحران شدید جهانی در زمینه مراقبت ناپایدار را به وجود خواهد آورد.

در این پیوند، اخیر سازمان بین المللی کار مجموعه مبسوطی پیرامون کار تیمارداری و مشاغل مربوطه منتشر نموده که به پیوست ارسال می شود. فرازهایی از این گزارش در زیر ارائه می گردد.

کار مراقبت و تیمارداری مشتمل بر دو دسته از فعالیت های دارای همپوشانی است که عبارت اند از: فعالیت های مراقبتی مستقیم، شخصی و رابطه ای همچون تغذیه کودک یا پرستاری از همسر یا خویشاوند بیمار؛ و فعالیت های مراقبتی غیر مستقیم از قبیل پخت و پز و تمیز کردن. گفتنی است مراقبت و تیمارداری بدون مزد و حق الزحمه نیز کار محسوب می شود. بخش اعظمی از این کار در جهان توسط شاغلان بدون مزد و حق الزحمه صورت می پذیرد. همچنین در سطح جهانی، اغلب شاغلان این رسته را زنان تشکیل می دهند که عمدتا مهاجر هستند و در بخش غیر رسمی تحت شرایط غیر شایسته با دستمزد اندک کار می کنند. به هر ترتیب، کار تیمارداری همچنان یک منبع مهم اشتغال، به خصوص برای زنان، در آینده خواهد بود.

گزارش یادشده می افزاید، به نفع همگان خواهد بود که شرایط مناسبی برای عرضه خدمات تیمارداری در هر دو شکل با مزد و بدون مزد ایجاد شود. سیاست های تحول گرایانه و کار شایسته در این بخش برای تضمین یک آینده کار مبتنی بر عدالت اجتماعی و جنسیتی برای همگان بسیار حائز اهمیت است. این هدف مستلزم آن است که سرمایه گذاری در اقتصاد مراقبت دو برابر شود که منتج به 475 میلیون شغل تا سال 2030 خواهد شد. به عبارت دیگر، 269 میلیون شغل جدید از این طریق ایجاد خواهد شد. در سال 2015، در جهان 2.1 میلیارد نفر نیازمند خدمات مراقبت بوده اند که شامل 1.9 میلیارد کودک زیر 15 سال و 0.2 میلیارد نفر سالمند بوده است. تا سال 2030، پیش بینی می شود تعداد دریافت کنندگان خدمات مراقبت به 2.3 میلیارد نفر برسد که در واقع 0.1 میلیارد نفر سالمند و 0.1 میلیارد کودک در سن 6 تا 14 سال به رقم قبلی افزوده خواهد شد. درضمن، برآورد می شود 110 تا 190میلیون نفر از افراد دارای ناتوانی جسمی در سرتاسر زندگی خود نیاز به یاری و مراقبت داشته باشند.

امروزه خانوارها در حال کوچک تر شدن هستند. خانوارهای تک نفره در حال گسترش می باشند و هم اکنون 5.3 درصد از جمعیت در سن کار جهانی ( 300 میلیون نفر) را تشکیل می دهند. به طور کلی، 78.4 درصد از این خانوارها زنان هستند.

لینک زیر حاوی فایلی گزارش مذکور است.

https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_633135/lang--en/index.htm

امید است که مفید باشد

https://telegram.me/ali_sarzaeem

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: