دوشنبه, 10 شهریور 1393 ساعت 09:17

قادری: سازمان مناطق آزاد را باید پاسخگوی دیوان محاسبات کرد

عضو کمیسیون برنامه ،بودجه و محاسبات مجلس با تاکید بر لزوم تجدید نظر بر نحوه اداره مناطق آزاد تجاری گفت: باید عملکرد سازمان مناطق آزاد شفاف شود و مکانیزمی طراحی کرد که مدیریت این مناطق به سازمان دیوان محاسبات پاسخگو شوند.

جعفر قادری در گفت و گو با خانه ملت، گفت : باید به وضعیت عملکرد و نحوه اداره  سازمان های مناطق آزاد کشور رسیدگی و وضعیت مالی این مناطق را تحت کنترل دقیق قرار داد.

نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: مجلس می تواند در بررسی لایحه یک‌ فوریتی الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به موضوع ضابطه مند کردن نحوه اداره مناطق آزاد تجاری توجه کند بطوریکه بودجه مناطق آزاد شبیه به بودجه شرکت های دولتی تعریف شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: در حال حاضر بودجه مناطق آزاد مورد نظارت دقیق قرار نمی گیرد بنابراین باید مکانیزمی طراحی شود که عملکرد مالی مناطق آزاد مورد حسابرسی سازمان دیوان محاسبات کشور قرار گیرد.

قادری افزود: متاسفانه سابقه نشان داده که دولت های مختلف در دوره های گذشته بدون ضابطه اشخاصی را به عنوان اعضای هیت مدیره مناطق آزاد معرفی کرده، این در حالی است که باید مسئولیت ها بر اساس تخصص تعریف شود.

وی گفت: به دلیل اینکه سیستم سازمان مناطق آزاد به نحویی است که نمی توان نظارت دقیقی بر عملکرد آن داشت، احساس می شود در حال حاضر با عناوین مختلف در این مناطق ریخت و پاش صورت می گیرد.

این عضو کمیسیون برنامه ، بودجه و محاسبات مجلس یادآور شد:‌ باید عملکرد سازمان مناطق آزاد شفاف شود و همچنین مکانیزمی طراحی کرد که مدیریت این مناطق به سازمان دیوان محاسبات پاسخگو شوند.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: