الیاس نادران

دکتر الیاس نادران

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه تهران

مقالات علمی پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1334 در شاهرود

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1364

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران، 1367

دکتری: اقتصاد از دانشگاه کلمون فران فرانسه، 1375

نشانی وبگاه: https://www.daraian.com/fa/e-naderan