سید احسان خاندوزی

دکتر سید احسان خاندوزی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه تهران

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه علامه طباطبايي تهران

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 

تحصیلات: 

کارشناسی و  کارشناسی ارشد پيوسته: دانشگاه امام صادق تهران

دکتری: واحد علوم تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي تهران

 

مسئوليتهاي مهم: 

نماينده تهران، ري و شميرانات در مجلس يازدهم شوراي اسلامي

مسئول دفتر اقتصادي مركز پژوهشهاي مجلس شوراي اسلامي

دوشنبه, 23 فروردين 1400 10:50

احسان خاندوزی: خطای تکراری