چهارشنبه, 09 آبان 1397 10:22

روش‌شناسی رونالد کوز در اصلاح نظریة اقتصادی با تأکید بر «ماهیت بنگاه» و «مسئله هزینه اجتماعی»

نویسنده: علی نصیری اقدم

فصلنامه روش شناسی علوم انسانی، دوره 16، شماره 62، بهار 1389، صفحه 61-88  

 اصل مقاله (2402 K)

چکیده

چکیده
اهمیت کار رونالد کوز در معرفی هزینه‌های مبادله به ادبیات اقتصادی به حدی است که برخی آن را انقلابی، در حد انقلاب نهایی‌گرایی و جانشینی تلقی کرده‌اند. سؤال مهمی که می‌تواند برای تحقیقات اقتصادی اهمیت داشته باشد، این است که کوز چگونه توانست با اصلاح نظریة اقتصادی، به چنین موفقیت بزرگی نایل آید؟ طبق این مطالعه، روش کار کوز را می‌توان در چند بند خلاصه کرد: 1. اقتصاددانان باید از ابزارهایشان برای مطالعة سیستم‌های واقعی اقتصادی استفاده کنند و بتوانند آنچه را در واقعیت رخ می‌دهد، توضیح دهند. 2. به جای توسل به مدل‌های کاملاً انتزاعی که هیچ ما به ازایی، در دنیای واقع ندارد، باید ببینیم کارگزاران عقلایی واقعاً چگونه منابع‌شان را تخصیص می‌دهند. 3. بنابراین بهترین روش مطالعات تجربی، جمع‌آوری اسناد و شواهدی است که نشان می‌دهد کارگزاران برای حل مسئلة کمیابی چه راه حل‌های خصوصی‌ای ابداع کرده‌اند. 4. جمع‌آوری اسناد و شواهد، با محور قرار دادن سؤال تحقیق انجام می‌شود. 5. سؤال تحقیق را نیز می‌توان با توجه به ناسازگاری‌های موجود میان نظریه و واقعیت طراحی کرد. 6. در این چارچوب، نظریة موجود می‌تواند سنگ محکی برای تحلیل وضعیت‌های جدید تلقی شود. 7. گام آخر استفاده از یافته‌های تجربی برای تعمیم نظریه است؛ نظریه‌ای که با واقعیت سازگارتر شده است.
 

کلیدواژه ها

واژه‌های کلیدی: روش‌شناسی؛ واقع‌گرایی؛ رونالد کوز؛ ماهیت بنگاه؛ مسئله هزینه اجتماعی؛ هزینه‌های مبادله

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: