سه شنبه, 15 اسفند 1396 ساعت 18:03

جیمز بیوکنن: قانون اساسی سیاست اقتصادی

ترجمه سخنرانی جیمز بیوکنن  برنده نوبل اقتصاد در سال 1986

مترجم: جعفر خیرخواهان

فایل تمام متن

منبع نشریه: اقتصاد سیاسی تحول همه جانبه 1386 شماره 5 و 6

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: