قوامی، هادی در دارایان

قوامی، هادی در دارایان

دکتر هادی قوامی

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه فردوسی

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه فردوسی

سایت شخصی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1346 در اسفراین

تحصیلات: 

        کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه علامه طباطبایی,1369

        کارشناسی ارشد: اقتصاد با گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای 

        از دانشگاه تربیت مدرس,1373

        دکتری: اقتصاد با گرایش برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه

        تربیت مدرس,1381