×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
سه شنبه, 02 مهر 1392 21:13

شناسايي عوامل موثر بر احتمال وقوع رونق و رکود در بازار مسکن

عنوان نشریه : پژوهش های اقتصادی ایران : تابستان1392 ، دوره18 ، شماره55 ، صفحه17_46

نویسندگان : زهرا افشاری ، مریم همتی

چکیده

در اين مطالعه پس از شناسايي چرخه هاي رونق و رکود قيمت حقيقي مسکن که به صورت انحرافات پايدار و عمده از روند بلندمدت تعريف مي شود، به بررسي عوامل موثر بر ايجاد اين چرخه ها در قيمت مسکن پرداخته مي شود. به منظور شناسايي چرخه هاي رونق و رکود قيمت حقيقي مسکن از روش تاريخ گذاري به نام روش مثلثي استفاده شده است که براي اولين بار توسط هاردينگ و پاگان (2002) پيشنهاد شد و مورد استفاده بسياري از محققان (از جمله جائگر و شوکنکت (2007)، آگنلو و شوکنکت (2009) براي شناسايي دوره هاي رونق و رکود بازار مسکن قرار گرفت. پس از تفکيک دوره هاي رونق و رکود از دوره هاي نرمال و تعريف دو متغير مجازي براي وقوع رونق و رکود در بازار مسکن، از الگوي پروبيت براي شناسايي عوامل موثر بر ايجاد اين چرخه ها استفاده شده است. استفاده از مدل پروبيت اين امکان را فراهم مي آورد تا اثرات نهايي هر يک از متغيرهاي توضيحي بر احتمال بروز رونق و رکود در بازار مسکن مورد بررسي قرار گيرد. نتايج حاکي از آن است که نرخ رشد حجم نقدينگي حقيقي بيشترين اثر نهايي را بر افزايش احتمال وقوع دوره هاي رونق شديد در بازار مسکن دارد. بنابراين اعمال سياست هاي پولي انبساطي از طريق بسط حجم نقدينگي و اعتبارات اعطايي شبکه بانکي مي تواند منجر به بروز رونق شديد در بازار مسکن گردد.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: