×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
دوشنبه, 06 مهر 1394 19:39

تحليل عوامل موثر بر قيمت مسکن در شهر تهران

عنوان نشریه : مدل سازی اقتصادی : پاییز1394 ، دوره9 ، شماره3(پیاپی31) ، صفحه103_127

نویسندگان : میرحسین موسوی ، حسین درودیان

چکیده

در مقاله حاضر عوامل موثر بر نوسانات قيمت مسکن در تهران مورد بررسي قرار گرفته است. با شاخص سازي و تلفيق برخي متغيرها، در نهايت تاثير قيمت زمين، هزينه ساخت، نرخ بهره حقيقي، سرانه ساختمان هاي مسکوني تکميل شده، نقدينگي و بازدهي بازارهاي رقيب با استفاده از داده هاي فصلي مورد اندازه گيري قرار گرفت. براي تخمين، از روش سري هاي زماني ساختاري و الگوريتم کالمن فيلتر استفاده شد تا با به کارگيري روش حداکثر راستنمايي پارامترهاي نامعلوم برآورد شود. نتايج نشان دهنده معنا داربودن تاثير منفي نرخ بهره حقيقي، بازدهي دارايي هاي جايگزين (طلا، ارز، سهام)، سرانه ساختمان هاي مسکوني تکميل شده و تاثير مثبت هزينه ساخت در کنار اثرگذاري ناچيز و غيرمعنادار رشد نقدينگي است. ارتباط قوي قيمت زمين و مسکن نيز بيشتر به همزماني حرکات اين دو متغير مربوط است تا اثرگذاري علي. از جمله دلالت هاي سياستي نتايج آن است که کنترل نوسانات بازار مسکن بايد معطوف به تقويت روند عرضه و کنترل هزينه هاي ساخت به عنوان دو عامل مهم درون بخشي موثر بر قيمت مسکن باشد.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: