×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
جمعه, 04 تیر 1395 22:27

تاثير افزايش قيمت گروه هاي مختلف کالايي بر رفاه خانوارهاي روستايي کشور بر مبناي سيستم مخارج خطي

عنوان نشریه:   مدلسازي اقتصادي :   بهار 1395 , دوره  10 , شماره  1 (پياپي 33) ; از صفحه 89 تا صفحه 106 .

نویسندگان:  صمد حكمتي فريد, سليمان فيضي, نفيسه سعادت

چکیده:

هدف اين مقاله ارزيابي اثر افزايش قيمت هشت گروه کالايي بر رفاه خانوارهاي روستايي کشور طي بازه زماني 1380-1391 مي باشد. اين مطالعه براي برآورد حداقل معاش خانوارهاي روستايي کشور از داده هاي هزينه خانوارهاي روستايي منتشر شده مرکز آمار ايران بهره مي برد. برآورد حداقل معاش نيز بر روش «تابع تقاضاي سيستم مخارج خطي» استوار است. هم چنين پس از برآورد حداقل معاش گروه هاي مختلف کالايي با استفاده از داده هاي تابلويي و محاسبه کشش درآمدي (مخارجي)، به محاسبه شاخص هاي رفاهي، تغييرهاي جبراني و تغييرهاي معادل در گروه هاي مختلف کالايي اقدام شده است.نتايج نشان مي دهد حداقل معاش سالانه خانوار روستايي در سال 1391 برابر با 40637 هزار ريال بوده و نيز افزايش قيمت هر يک از گروه هاي کالايي، متناسب با سهم خود در حداقل معاش خانوار، رفاه خانوارهاي روستايي را کاهش مي دهد.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: