×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
جمعه, 12 شهریور 1395 18:58

رابطه بين سلامت و بهره وري نيروي کار در کشورهاي در حال توسعه

نویسندگان:  عليرضا جرجرزاده, شقايق خيري زاد, مهدي بصيرت

عنوان نشریه:  مديريت بهره وري (فراسوي مديريت) :   تابستان 1395 , دوره  10 , شماره  37 ; از صفحه 71 تا صفحه 80 .

چکیده:

سرمايه گذاري در نيروي انساني و ارتقاي کيفيت آن، نقش اساسي در افزايش بهره وري و تسريع رشد اقتصادي داشته است. در اين خصوص يکي از راههاي افزايش سرمايه انساني، ارتقاي سطح بهداشت و سلامتي نيروي کار مي باشد. در اين مطالعه تاثير شاخص ميزان مرگ و مير مردان بالغ، مخارج بهداشت و درماني به عنوان شاخص هاي بهداشت و سلامت بربهره وري نيروي کار مورد بررسي قرار گرفته است. يافته هاي پژوهش که با استفاده از روش پانل ديتا براي 17کشور در حال توسعه در بازه زماني 2012-1992 به دست آمده، نشان مي دهد که نرخ مرگ و مير مردان بالغ، تاثير منفي و مخارج بهداشتي تاثير مثبت بر بهره وري نيروي کار داشته است.

«متن کامل»

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: