یکشنبه, 27 خرداد 1397 15:30

درآمدی بر اهمیت نهادها و روش تحلیل نهادی

سرمقاله: درآمدی بر اهمیت نهادها و روش تحلیل نهادی

علی نصیری اقدم

 

فصلنامه علمی-تخصصی تکاپو، شماره 11 و 12، بهار و تابستان 1384

ناشر: جهاددانشگاهی دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

 

متن کامل مقاله

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: