چهارشنبه, 29 ارديبهشت 1389 22:01

کتاب اقتصاد نهادي: پيشگامان نهادگرايي که علم اقتصاد را متحول کردند

 

عنوان کتاب: اقتصاد نهادي: پيشگامان نهادگرايي که علم اقتصاد را متحول کردند

 پدیدآور: متوسلي، محمود، مشهدي احمدي، محمود، نيکونسبتي، علي، سميعي‌نسب، مصطفي

 ناشر: دانشگاه امام صادق (ع)

 سال نشر: 1389

 قیمت: 120000 ریال

 برای تهیه کتاب به انتشارات دانشگاه امام صادق در این لینک مراجعه کنید.

 توضیح:

 کتاب حاضر منبعي براي آشنايي با انديشه‌ و مقدمه‌اي براي مطالعه دقيق‌تر و تحقيقات گسترده در آثار متفکران اقتصاد نهادي جهت حل مسائل و مباحث اقتصادي کشور مي‌باشد. اين کتاب در شانزده فصل به شرح زير مي‌باشد. فصل اول به مروري بر ادبيات اقتصاد نهادي پرداخته است. فصل دوم به بررسي اين سئوال که چرا علم اقتصاد يك علم تكاملي نيست؟، اختصاص دارد. فصل سوم محدوديت‌هاي مطلوبيت نهايي را مورد بررسي قرار مي‌دهد. فصل چهارم و پنجم به بررسي عقلانيت فعاليت‌هاي اقتصادي پرداخته شده است. فصل‌هاي ششم و هفتم به ترتيب به بررسي اقتصاد نهادی و سپس به بررسي بحث نظري اقتصاد نهادي که از تصميمات ديوان عالي ايالات متحده آمريکا منتج شده، پرداخته است. فصل هشتم رويكرد نهادی به نظريه‌ي اقتصادي مورد بررسي قرار گرفته است. فصل نهم مختصات نهادگرايي محور بحث مي‌باشد. فصل دهم به اين موضوع که با علم اقتصاد چه بايد بكنيم؟، اختصاص دارد. فصل يازدهم به بررسي گذشته و حال اقتصاد نهادی اختصاص دارد. فصل دوازدهم به بررسي قلمرو، روش، و اهميت اقتصاد نهادی اوليه پرداخته شده است. فصل سيزدهم رويكرد اقتصاد نهادی مورد بررسي قرار گرفته است. فصل چهاردهم با اين موضوع که جوهر اقتصاد نهادی چيست؟، به بررسي اين مطلب پرداخته است. فصل پانزدهم ماهیت نهادها را بررسي و برخی خطرات پيرامون تأکید بیش از حد بر نهادهای غيرحساس به كارگزار و خودسامان را گوشزد می‏کند و فصل شانزدهم ماهيت اقتصاد نهادی مورد بررسي قرار گرفته است. در واقع در اين فصل ماهيت پروژه اقتصاد نهادگراي قديم مورد بررسي قرار گرفته است.

 

 

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: