یکشنبه, 27 ارديبهشت 1371 00:00

سایمون: رفتار اداری؛ بررسی در فراگردهای تصمیم‌گیری در سازمان اداری

سایمون، هربرت الف.؛ رفتار اداری؛ بررسی در فراگردهای تصمیم‌گیری در سازمان اداری؛ طوسی، محمدعلی؛ (1371)؛ مرکز آموزش مدیریت دولتی.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: