جمعه, 15 مرداد 1389 22:54

گفتارهایی در زمینه اقتصاد، علوم اجتماعی و شناخت روش علم

تمدن محمد حسین (1389). گفتارهایی در زمینه اقتصاد، علوم اجتماعی و شناخت روش علم.

انتشارات پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاد دانشگاهی.

تهران.  چاپ اول.

 

 

رنانی: مظلوميت علم اقتصاد

دكتر محسن رناني

نگاهي به کتاب «گفتارهايي در زمينه اقتصاد، علوم اجتماعي و شناخت روش علم» اثر استاد دکتر محمدحسين تمدن جهرمي

 

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: