مقاله علمی-پژوهشی سازمان صنعتی (اقتصاد صنعتی) (42)

جمعه, 06 تیر 1393 ساعت 18:21

يادداشت سردبير

یکشنبه, 16 مرداد 1390 ساعت 00:00

تخمین تقاضای فیلم سینمایی در ایران

پنج شنبه, 11 مهر 1381 ساعت 00:00

برآورد تابع تقاضای مطبوعات در ایران