دوشنبه, 06 مرداد 1393 00:40

اندازه گيري هزينه تعديل: مطالعه اي موردي براي بازار کار صنعتي ايران

نویسندگان: سعید راسخی ، زهرا ( میلا ) علمی ، سامان قادری

عنوان نشریه:  پژوهشنامه اقتصاد کلان ( پژوهشنامه علوم اقتصادی ) : نیمه دوم 1392 ، دوره 8 ، شماره 16 ، از صفحه 53 تا صفحه 78.

چکیده :

 هزينه هاي تعديل، هزينه هاي انتقال منابع از يک بخش به بخش ديگر، به هنگام به وجود آمدن تغييري در اقتصاد مي باشد. اين تغيير مي تواند به دليل تغييرات تکنولوژيکي، تغيير در تقاضا (سليقه)، تغييرات در قوانين و تغيير در توافقات بين المللي مثل توافقات تجاري باشند. هزينه هاي تعديل در هر دو بازار کار و سرمايه مطرح مي شوند ولي بازار کار به ويژه در کشورهاي در حال توسعه، به اين دليل که بالاترين هزينه ها را تحمل مي کند و نيز تاثير سياسي قابل توجهي دارد، بيشتر مورد توجه قرار مي گيرد. مقاله حاضر، ضمن تعريف و تبيين هزينه هاي تعديل، شاخص هاي اندازه گيري هزينه تعديل بازار کار را مورد بررسي قرار داده است. هم چنين به عنوان يک مطالعه موردي، اين مقاله با استفاده از داده هاي کارگاه هاي صنعتي در سطح تجميع 4 رقم طبقه بندي ISIC طي دوره زماني 1381-1385 هزينه تعديل براي بازار کار صنعتي ايران برآورد کرده است. بر اساس نتايج حاصل از محاسبات اين پژوهش، هزينه تعديل در بازار کار کشور قابل ملاحظه مي باشد.به اعتقاد بسياري از کارشناسان، بهترين سياست براي حداقل کردن هزينه هاي تعديل، مقيد کردن دولت به تامين ثبات اقتصاد کلان و دادن ابتکار عمل به بخش خصوصي است.

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: