×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
دوشنبه, 06 مهر 1394 19:30

حسابداري رشد ارزش افزوده در صنايع توليدي ايران با تاکيد بر فناوري اطلاعات

عنوان نشریه : مدل سازی اقتصادی : زمستان1394 ، دوره9 ، شماره4(پیاپی32) ، صفحه41_64

نویسندگان : محمود محمودزاده ، میرحسین موسوی ، فرزاد پاک نهاد

چکیده

هدف اصلي اين تحقيق، برآورد سهم سرمايه فيزيکي، سرمايه فاوا، نيروي کار و سهم بهره وري کل از رشد ارزش افزوده صنايع کارخانه اي ايران است. بدين منظور از نتايج آمارگيري کارگاه هاي صنعتي بالاي ده نفر کارکن در سطح کد هاي دو رقمي ISIC مرکز آمار ايران در دوره زماني (1386-1379) و روش حسابداري رشد استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد سهم سرمايه فيزيکي 36 درصد، سهم نيروي کار 34 درصد، فناوري 3 درصد و سهم بهره وري کل 27 درصد از رشد است. بنابراين سرمايه فيزيکي و نيروي کار غيرماهر نقش غالب در رشد داشته و سهم فناوري اندک است. همچنين، مجموع کشش هاي به دست آمده کمتر از واحد است، در نتيجه در صنعت کارخانه اي ايران بازده نسبت به مقياس کاهنده وجود دارد.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: