×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
یکشنبه, 11 خرداد 1393 18:33

تاثير سياست هاي پولي و مالي بر ارزش افزوده بخش صنعت در ايران در راستاي سياست هاي کلي بخش صنعت

عنوان نشریه:   فصلنامه سياست هاي راهبردي و كلان :   زمستان 1393 , دوره  2 , شماره  8 ; از صفحه 93 تا صفحه 110 نویسندگان:  كيومرث شهبازي, الهام کريم زاده

چکیده:

افزايش سهم بخش صنعت در توليد داخلي و افزايش ارزش افزوده بخش صنعت از اهداف اصلي سياست هاي کلي نظام در بخش صنعت است. سياست هاي پولي و مالي از مهم ترين سياستهاي کلان اقتصادي کشورها بوده و در رشد و توسعه اقتصادي نقش بسزايي ايفا مي کنند. با توجه به اهميت بخش صنعت در اقتصاد ايران و اهميت اتخاذ سياست هاي پولي و مالي مناسب، اين مطالعه تاثير کوتاه مدت و بلندمدت سياستهاي مذکور را بر ارزش افزوده بخش صنعت مورد توجه قرار مي دهد. بدين منظور از داده هاي سالانه دوره 1389-1358 و مدل خودرگرسيون برداري با وقفه هاي توزيعي استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد که تاثير سياست هاي پولي و مالي بر ارزش افزوده بخش صنعت در کوتاه مدت مثبت و از لحاظ آماري معني دار است. سياست هاي پولي در بلندمدت، تاثير منفي و معني داري بر ارزش افزوده صنعت دارند. در مقابل، تاثير درآمدهاي مالياتي به عنوان متغير جايگزين سياست هاي مالي بر ارزش افزوده بخش صنعت مثبت و معني دار است که مي تواند گوياي تاثيرپذيري مالياتها از رشد فعاليتهاي بخش صنعت باشد. به علاوه، مخارج دولت در بلندمدت بر ارزش افزوده بخش صنعت تاثير معني داري ندارد که بيانگر اين است که مخارج دولت مکمل سرمايه گذاري هاي بخش صنعت نبوده است و به دليل وجود اثر جايگزيني و نحوه تامين مالي مخارج در رشد ارزش افزوده بخش صنعت تاثير معني داري نداشته است.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: