غنی نژاد، موسی در دارایان

غنی نژاد، موسی در دارایان (232)

 دکتر موسی غنی نژاد

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعت نفت (بازنشسته)

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1330 تبریز

تحصیلات:

کارشناسی: حسابداری از دانشگاه تهران، 1350

کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه از دانشگاه پاریس فرانسه، 1357

دکتری: اقتصاد از دانشگاه پاریس فرانسه، 1363

دکتری: معرفت شناسی اقتصاد از دانشگاه پاریس فرانسه، 1367

 

چهارشنبه, 05 شهریور 1399 ساعت 09:23

موسی غنی‌نژاد: هشداری که به آن توجه نشد

شنبه, 24 خرداد 1399 ساعت 16:20

موسی غنی‌نژاد: مبارزه موثر با فساد

سه شنبه, 20 خرداد 1399 ساعت 14:32

موسی غنی‌نژاد: باید طرحی نو دراندازیم

پنج شنبه, 25 ارديبهشت 1399 ساعت 21:29

موسی‌ غنی‌نژاد: پیکتی، کاسبی با «سرمایه»

دوشنبه, 22 ارديبهشت 1399 ساعت 17:04

موسی غنی‌نژاد: باید روی اصول حرکت کنیم

دوشنبه, 08 ارديبهشت 1399 ساعت 12:32

موسي غني نژاد: عقل سلیم، نه سوسیالیسم

چهارشنبه, 20 فروردين 1399 ساعت 08:30

موسی غنی نژاد: کرونا و اقتصاد آزاد

چهارشنبه, 21 اسفند 1398 ساعت 19:42

موسی غنی‌نژاد: تخریب اقتصاد به زبان ساده

دوشنبه, 12 اسفند 1398 ساعت 16:00

موسی غنی نژاد: گفت و نگو به جای گفتگو

پنج شنبه, 17 بهمن 1398 ساعت 17:34

موسی غنی نژاد: سخنی درباره ایرانشهری

سه شنبه, 15 بهمن 1398 ساعت 17:05

موسی غنی نژاد: سخنی درباره ایرانشهری

سه شنبه, 24 دی 1398 ساعت 17:10

موسی غنی نژاد: یک بام و دو هوا

دوشنبه, 22 مهر 1398 ساعت 18:35

موسی غنی‌نژاد: در غیاب اصول

یکشنبه, 24 شهریور 1398 ساعت 23:44

موسی غنی‌نژاد: طفره از مسوولیت

یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 ساعت 09:02

موسی غنی‌نژاد: فراخوان برای آینده ایران

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398 ساعت 08:04

موسی غنی‌نژاد : کدام علم اقتصاد؟

دوشنبه, 13 اسفند 1397 ساعت 22:02

تعادل شکننده وضع موجود

دوشنبه, 28 آبان 1397 ساعت 13:39

موسی غنی‌نژاد: آزادی یا سرکوب؟

یکشنبه, 20 خرداد 1397 ساعت 17:35

موسی غنی‌نژاد: ارزپاشی و پول‌پاشی

جمعه, 18 خرداد 1397 ساعت 02:48

کتاب «اقتصاد و دولت در ایران»

چهارشنبه, 16 خرداد 1397 ساعت 22:37

کتاب «اقتصاد به روایت دیگر»

دوشنبه, 07 خرداد 1397 ساعت 19:44

موسی غنی‌نژاد: برجام و منافع ملی

سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397 ساعت 17:19

موسی غنی‌نژاد: نسبت لیبرالیسم و اقتصاد آزاد

شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:02

موسی غنی‌نژاد: کژراهه سیاست ارزی

چهارشنبه, 22 فروردين 1397 ساعت 18:42

موسی غنی‌نژاد: تدبیر اضطراری و امید انتظاری

سه شنبه, 09 آبان 1396 ساعت 07:29

موسی غنی‌نژاد: چرا بانک مرکزی مستقل؟

صفحه1 از3