غنی نژاد، موسی در دارایان

غنی نژاد، موسی در دارایان (170)

 دکتر موسی غنی نژاد

عضو سابق هیئت علمی دانشگاه صنعت نفت

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعت نفت (بازنشسته)

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1330 تبریز

تحصیلات:

کارشناسی: حسابداری از دانشگاه تهران، 1350

کارشناسی ارشد: اقتصاد توسعه از دانشگاه پاریس فرانسه، 1357

دکتری: اقتصاد از دانشگاه پاریس فرانسه، 1363

دکتری: معرفت شناسی اقتصاد از دانشگاه پاریس فرانسه، 1367

 

یکشنبه, 08 ارديبهشت 1398 ساعت 09:02

موسی غنی‌نژاد: فراخوان برای آینده ایران

چهارشنبه, 04 ارديبهشت 1398 ساعت 08:04

موسی غنی‌نژاد : کدام علم اقتصاد؟

دوشنبه, 13 اسفند 1397 ساعت 22:02

تعادل شکننده وضع موجود

دوشنبه, 28 آبان 1397 ساعت 13:39

موسی غنی‌نژاد: آزادی یا سرکوب؟

یکشنبه, 20 خرداد 1397 ساعت 17:35

موسی غنی‌نژاد: ارزپاشی و پول‌پاشی

جمعه, 18 خرداد 1397 ساعت 02:48

کتاب «اقتصاد و دولت در ایران»

چهارشنبه, 16 خرداد 1397 ساعت 22:37

کتاب «اقتصاد به روایت دیگر»

دوشنبه, 07 خرداد 1397 ساعت 19:44

موسی غنی‌نژاد: برجام و منافع ملی

سه شنبه, 11 ارديبهشت 1397 ساعت 17:19

موسی غنی‌نژاد: نسبت لیبرالیسم و اقتصاد آزاد

شنبه, 01 ارديبهشت 1397 ساعت 13:02

موسی غنی‌نژاد: کژراهه سیاست ارزی

چهارشنبه, 22 فروردين 1397 ساعت 18:42

موسی غنی‌نژاد: تدبیر اضطراری و امید انتظاری

سه شنبه, 09 آبان 1396 ساعت 07:29

موسی غنی‌نژاد: چرا بانک مرکزی مستقل؟

چهارشنبه, 11 مرداد 1396 ساعت 15:16

موسی غنی‌نژاد: پیشرفت اقتصاد و امنیت ملی

چهارشنبه, 07 تیر 1396 ساعت 16:35

موسی غنی‌نژاد: بخش خصوصی واقعی

یکشنبه, 31 ارديبهشت 1396 ساعت 10:03

موسی غنی‌نژاد: آینده اقتصاد ایران

چهارشنبه, 27 ارديبهشت 1396 ساعت 22:58

موسی غنی‌نژاد: ریاکاری در اصول

سه شنبه, 12 ارديبهشت 1396 ساعت 17:46

موسی غنی‌نژاد: اقتصاد و جنگ فقیر و غنی

یکشنبه, 22 اسفند 1395 ساعت 10:30

موسی غنی‌نژاد: الزامات تدبیر کارآمد

شنبه, 07 اسفند 1395 ساعت 12:13

موسی غنی‌نژاد: لنینیسم ترامپی

چهارشنبه, 03 آذر 1395 ساعت 11:31

موسی غنی‌نژاد: نیازموده را بیازماییم

چهارشنبه, 28 مهر 1395 ساعت 12:15

موسی غنی‌نژاد: کاسبان تورم

چهارشنبه, 24 شهریور 1395 ساعت 18:20

موسی غنی‌نژاد: اتاق ایران و بخش خصوصی

چهارشنبه, 06 مرداد 1395 ساعت 08:38

موسی غنی‌نژاد: تفکیک سیاست و تجارت

چهارشنبه, 08 ارديبهشت 1395 ساعت 10:21

موسی غنی‌نژاد: ضرورت اصلاح نظام بانکی

شنبه, 28 فروردين 1395 ساعت 10:53

موسی غنی‌نژاد: منطق اقتصاد مقاومتی

چهارشنبه, 18 فروردين 1395 ساعت 17:57

3 پیشنهاد موسی غنی‌نژاد به دولت برای اقتصاد 95

سه شنبه, 11 اسفند 1394 ساعت 18:13

موسی غنی‌نژاد: رویکرد حزبی به انتخابات

صفحه1 از2