نیلی، مسعود در دارایان

نیلی، مسعود در دارایان

دکتر مسعود نیلی

مطالب مسعود نیلی در دارایان را اینجا بخوانید

 عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف

مشاور اقتصادی ریاست جمهور در دولت یازدهم

 آدرس صفحه شخصی در دانشگاه صنعتی شریف

مقالات علمی - پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1334 

تحصیلات:

          كارشناسي‏: کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه صنعتی شریف، 1359

          كارشناسي ارشد‏: کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستم های اقتصادی

          ازدانشگاه صنعتی اصفهان 1366 و کارشناسی ارشد اقتصاد از دانشگاه

          منچستر انگلستان 1371

          دكترا‏: دکترا اقتصاد از دانشگاه منچستر انگلستان 1374 

 

مطالب مسعود نیلی در دارایان را اینجا بخوانید