رنانی، محسن در دارایان

رنانی، محسن در دارایان

دکتر محسن رنانی

مطالب محسن رنانی در دارایان را اینجا بخوانید

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه اصفهان

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه اصفهان

سایت شخصی

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1344 در رهنان اصفهان

تحصیلات:

کارشناسی: اقتصاد از دانشگاه تهران, 1366

کارشناسی ارشد: اقتصاد از دانشگاه تهران, 1368

دکتری: اقتصاد از دانشگاه تهران, 1375

 

مطالب محسن رنانی در دارایان را اینجا بخوانید