فرهنگ، منوچهر در دارایان

فرهنگ، منوچهر در دارایان (4)

مرحوم دکتر منوچهر فرهنگ

عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی تهران - بازنشسته

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه شهید بهشتی تهران - ندارد

صفحه در ویکی پدیا

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1288 در بابل

وفات: 5 بهمن 1388 در تهران

تحصیلات:

کارشناسی: 

کارشناسی ارشد: 

دکتری: اقتصاد از فرانسه