دکتر محمدباقر نوبخت در دارایان
نوبخت، محمدباقر در دارایان

نوبخت، محمدباقر در دارایان

 دکتر محمدباقر نوبخت

مطالب محمدباقر نوبخت در دارایان را اینجا بخوانید

عضو کادر علمی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

صفحه در مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

 مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1329 در رشت

تحصیلات:

کارشناسی:

کارشناسی ارشد:

دکتری: دکتری مدیریت از دانشگاه آزاد اسلامی تهران

دکتری اقتصاد از دانشگاه paisley.uk

دوره بعد از دکتری در توسعه اقتصادی از مرکز مطالعات کاربردی CASIN (ژنو، سوئیس)

مسئولیتهای مهم:

معاون رئیس جمهور و ریاست سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از 8 دی 1393

سخنگوی دولت رئیس جمهور حسن روحانی از 1392

معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و سرپرست معاونت توسعه

مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور از 1392 تا 1393

معاون پژوهشهای اقتصادی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه

نماینده مردم رشت در دوره ششم مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم رشت در دوره پنجم مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم رشت در دوره چهارم مجلس شورای اسلامی

نماینده مردم رشت در دوره سوم مجلس شورای اسلامی

 آخرین دیدگاه ها و انتشارات:

مطالب محمدباقر نوبخت در دارایان را اینجا بخوانید

آخرین دیدگاه های دکتر محمدباقر نوبخت در دارایان