مشکات، سید محمد در دارایان

مشکات، سید محمد در دارایان (2)

مرحوم دکتر سید محمد مشکات

عضو سابق هیئت علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق (ع)

آدرس صفحه شخصی در دانشگاه امام صادق(ع)

مقالات علمی –پژوهشی طبق sid.ir

کتابها طبق آدینه بوک

مقالات به زبانهای دیگر طبق ideas.repec.org

سال و محل تولد: 1306 در تهران

وفات: 1388

تحصیلات: 

        کارشناسی: 

        کارشناسی ارشد:

        دکتری: دکتری دولتی اقتصاد و دکتری علوم سیاسی از دانشگاه

        پاریس-فرانسه

        رتبه دانشگاهی: استاد