×

هشدار

JUser: :_بارگذاری :نمی توان کاربر را با این شناسه بارگذاری کرد: 91
جمعه, 04 تیر 1395 22:31

بررسي مولفه هاي اقتصاد مقاومتي در نظام درآمدي دولت و تاثير آن بر رشد اقتصادي ايران

عنوان نشریه:   فصلنامه سياست هاي راهبردي و كلان :   پاييز 1395 , دوره  4 , شماره  ويژه نامه (اقتصاد مقاومتي) ; از صفحه 115 تا صفحه 132 .

نویسندگان:  نيره رائي, سيدجمال الدين محسني زنوزي

چکیده:

مطالعه ي حاضر به بررسي مولفه هاي اقتصاد مقاومتي در نظام درآمدي دولت و تاثير آن ها بر رشد اقتصادي ايران با استفاده از داده هاي سري زماني سالانه، طي دوره ي 1391-1344 مي پردازد. متغيرهاي به کاررفته در اين پژوهش عبارتند از نرخ رشد اقتصادي، سهم هزينه هاي دولت از توليد ناخالص داخلي (شاخص اندازه ي دولت)، سهم درآمدهاي نفتي و ماليات از توليد ناخالص داخلي است. براي بررسي رابطه ي کوتاه مدت و بلندمدت اين متغيرها بر رشد اقتصادي کشور از مدل خودرگرسيوني با وقفه هاي توزيعي استفاده شده است. آزمون دولادو، بنرجي و مستر وجود روابط بلندمدت ميان متغيرها را تاييد مي کند. نتايج بيانگر اين است که در کوتاه مدت و بلندمدت نسبت درآمدهاي مالياتي و درآمدهاي نفتي تاثير مثبت و معناداري بر رشد اقتصادي کشور دارد، اما مخارج دولت تاثير بلندمدت معني داري بر رشد اقتصادي ندارد. لذا نتايج برقراري يک مولفه اقتصاد مقاومتي در اقتصاد ايران را تاييد مي کند. ولي برقراري دو مولفه ديگر اقتصاد مقاومتي در اقتصاد ايران را تاييد نمي کند.

 

« متن کامل »

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: