دوشنبه, 12 آبان 1399 09:47

کتاب « بانکداری مرکزی و توسعه، الگویی بی‌بدیل از حکمرانی پولی در بستر بحران بانکی ایران»

کتاب « بانکداری مرکزی و توسعه، الگویی بی‌بدیل از حکمرانی پولی در بستر بحران بانکی ایران» نوشته محسن یزدان‌پناه، حسین درودیان و جمعی از همکاران توسط مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی منتشر شد.

 

بنابراین گزارش این کتاب که با همکاری علی نصیری‌اقدم، مجید شاکری، تیرداد احمدی، محسن مقیسه و حامد جهانشاهی تهیه شده، محصول پژوهشی جامع در ارزیابی انتقادی شیوه جاری بانکداری مرکزی، سیاستگذاری پولی و تنظیمگری بانکی است.

 

گفتنی است پژوهشگران فعال در تهیه این اثر، سال‌هاست زمینه فعالیت پژوهشی خود را بازخوانی آموزه‌های اقتصاد پولی و نقد الگوی جاری سیاستگذاری پولی قرار داده‌اند؛ اما این اثر به‌طور مشخص، نتیجه واکنش آنان به تلاش چندساله قوه مقننه برای اصلاح نظام پولی کشور از طریق ارائه طرح‌هایی برای بازسازی قانونی نظام پولی به ویژه بانکداری مرکزی بوده است.

شایان ذکر است محققانِ دخیل در این پژوهش به استناد زمینه پژوهشی خود، با نگرشی انتقادی به خروجی قانونی ارائه شده، ایده‌های اصلی خود را در اختیار طراحان قرار دادند. محور اصلی نقد، رد اقتباس از شیوه مرسوم سیاستگذاری پولی طی دو دهه اخیر در جهان و ضرورت بازنگری انتقادی آن معطوف به نقاط ضعف و تناسب با اقتضائات انضمامی اقتصاد کشور بود. تدوین و بسط استدلالات اصلی در شرح این مدعا، منجر به نگارش این اثر شد.

 

شایان ذکر است این پژوهش با بررسی انتقادی ادبیات و مطالعات مرتبط، منظرهایی جدید برای حصول راهبرد کارآمدتر و متناسب‌تر با واقعیات اقتصاد کشور گشوده است. مأموریت مطالعه به‌طور مشخص این بوده که با ابتنا به واقعیت خلق پول بانکی و بحران اکیدًا خاص و بی‌سابقه بانکی در اقتصاد ایران، در بستر جنگی تمام عیار اقتصادی و تحریم‌های بی‌سابقه، پس از ارزیابی چارچوب متعارف مدیریت حوزه پول (مندرج در قوانین پیشنهادی مجلس) یک مسیر ممکن و ایجابی برای اصلاح نظام بانکی و حکمرانی پولی در ایران ترسیم کند. تحلیل علل انباشتی بحران بانکی نشان داده است که فعال بودن این علل، ابزارهای متعارف سیاست پولی (مانند هدفگذاری نرخ بهره) را تا حد زیادی عقیم و اغلب برنامه‌های اصلاح نظام بانکی و حل‌وفصل ناترازی آن را نا کام می‌سازد.

 

گفتنی است کتاب «بانکداری مرکزی و توسعه» 400 صفحه دارد و 800 هزار ریال قیمت‌گذاری شده است.

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: