چهارشنبه, 10 مرداد 1397 ساعت 04:14

کتاب «بررسی سیاست های پولی و اعتباری و تحلیل آثار اقتصادی آن بعد از انقلاب اسلامی» (با تاکید بر نرخ پس انداز) + PDF

«بررسی سیاست های پولی و اعتباری و تحلیل آثار اقتصادی آن بعد از انقلاب اسلامی» (با تاکید بر نرخ پس انداز)

مسئول اجرای طرح تحقیقی: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی (مسعود درخشان)

تاریخ انتشار: 1375

 

فایل← PDF

موارد مرتبط

نظر دادن

لطفا دیدگاه خود را درباره این مطلب بنویسید: